Agenda

News

Verlamd van angst

Focus
De dood is al in de marge van de notitieboeken en in de schetsboeken van de toekomstige tekenaar, Hergé, aanwezig. In duellerende scènes tussen cowboys of in verwijzing naar verschillende gewapende conflicten, oude of hedendaagse uit de vroege jaren van de kunstenaar wordt de lezer met de dood geconfronteerd...

Hergé en Tchang

Focus

Hoewel de trouwe metgezel van Kuifje Bobbie is, een foxterriër die zijn meester als zijn schaduw gedurende de 24 avonturen van Kuifje volgt, is het zijn vriend Tchang die in deze focus wordt geëerd. Tchang is zowel een fictief personage als een echt persoon en hij wordt zeer belangrijk voor de vrienden van Kuifje en zijn schepper, Hergé,…

Wanneer de tekenaar in 1932 aan het verhaal « Tintin en Orient »  (Kuifje in het Oosten) begint en hij aan de lezers van Le Petit Vingtième een kaart van Azië voorstelt, vermoedt hij allesbehalve dat hij op persoonlijk vlak een ongelooflijke ontmoeting zal hebben en hij weet nog niet goed aan welk avontuur zijn helden zullen beginnen……

Een ontmoeting en het begin van een vriendschap

Tchang, een jonge Chinese student, komt in oktober 1931 met zijn reiskoffers in Brussel (België) aan. Hij komt cursussen in de beeldhouwkunst en schilderkunst aan de Academie voor Schone Kunsten in Brussel volgen. In deze disciplines blinkt hij al uit waardoor hij snel de lessen in een hogere klas mag volgen. Maar dit zijn niet zijn enige troeven.

Hij heeft een rijke voorouderlijke cultuur en is in 1907, in hetzelfde jaar als Hergé geboren. Tchang spreekt in het Frans en heeft ook een katholieke achtergrond. Hij zal zijn kennis aan een zeer aandachtige Hergé overdragen.

Een attente vader

Deze ontmoeting van Hergé en Tchang Tchong-jen is vooral aan priester Gosset te danken. Hij was destijds verantwoordelijk voor de Chinese studenten in België en wou dat de jonge protegé van priester Wallez (directeur van de krant Le Vingtième Siècle), niet zou verdwaald raken op een plaats waar hij Kuifje tijdens zijn volgend avontuur zou sturen.

Hergé zoekt ook eerwaarde Edouard Neut en eerwaarde Dom Lou op in de Benedictijnenabdij van Sint-Andries (in Loppem bij Brugge), die hij zeer op prijs stelt. Zij geven hem veel raad en boeken mee. Zo worden hem werken zoals « Ma mère ou Tableau de la vie quotidienne en Chine », door eerwaarde Edouard Neut in bruikleen gegeven en het werk « Aux origines du conflit mandchou, Chine-Japon, Paix de Versailles » wordt hem door eerwaarde Dom Lou aangeboden.

De blauwe Lotus, een echte schat van het stripverhaal

De blauwe Lotus verschijnt voor het eerst in 1936 als een album in een zwart-wit versie en wordt door de bekende Doornikse uitgever, Casterman, uitgegeven. Deze echte schat van het stripverhaal is een perfecte getuige van het nieuws van de tijd en de kwalitatieve evolutie van het tekenwerk van Hergé. De Chinese ideogrammen worden tegelijkertijd door een stevige en lichte hand getekend, die van Tchang Tchong-jen. Ze zijn alleen begrijpelijk door ingewijden in de taal van Confucius en op een wonderbaarlijke wijze voltooit hij dit Aziatische fresco uit de jaren 30. De blauwe Lotus heeft een spannende verhaallijn waarin het mysterie domineert. Met dit verhaal voert Hergé een wonderlijke wereld op die bij de jonge Europese lezers het verlangen opwekt om het universum te ontdekken.

Geografie en suspense à la carte 

Wanneer Kuifje in Shanghai aankomt is hij er zich nog lang niet van bewust dat hij al door een vreemdeling in de gaten wordt gehouden, zelfs voordat hij voet op Chinese bodem zet! Onze held negeert de barrières en vooroordelen en laat zijn hart spreken door Tchang van de verdrinking te redden. De twee nieuwe vrienden zullen dan « het juiste pad » volgen, dat van het hart. Ze zullen met mensenhandelaars en andere gewetenloze mensen die hen willen elimineren, geconfronteerd worden. Ondanks de vele obstakels zullen Kuifje en Tchang door hun moed en doorzettingsvermogen triomferen!

Planche de l'album

Kuifje en Bobbie ontdekken China zowel reëel als imaginair

In werkelijkheid zal er een heel behoorlijke hoeveelheid water uit de bergen zijn gevloeid, vlaktes en landschappen zijn overgestoken om de zee te bereiken… voordat Tchang Tchong-jen en Georges Remi, alias Hergé, herenigd zullen worden. Ondertussen verscheen in 1960 een ander avontuur met de twee fictieve personages in de bladzijden van het weekblad Kuifje : Kuifje in Tibet. De lezer zal gemakkelijk kunnen begrijpen waarom dit aandoenlijke avontuur een van de favoriete albums van Hergé was.

Visuel de l'album

1981. De langverwachte reünie

Toen Tchang in 1935 uit Europa vertrok, was hij er zich allerminst van bewust dat hij zo lang zou moeten wachten voordat hij zijn vriend, Hergé, weer zou zien. Het was een triest moment voor de twee jongemannen om afscheid van elkaar te moeten nemen.

Een immense vreugde zal echter weer op hun gezicht te zien zijn wanneer, iets minder dan 50 jaar later, de twee mannen elkaar uiteindelijk weer zullen zien. Dankzij een georganiseerde en gepromote reis door de Belgische journalist, Gérard Valet, reist Tchang Tchong-jen op 18 maart 1981 naar Brussel om de maker van het verhaal De blauwe Lotus terug te zien.

Een buitengewoon landschap

Enkele jaren na de dood van Hergé brengt zijn tweede vrouw, Fanny, hem op de mooiste manier hulde door aan hem een museum, het Hergé Museum, te wijden.  Het museum werd tussen eeuwenoude eiken, midden in het hart van het bos, Le bois de la Source, gebouwd. De eerste steen van het museum werd in 2007 gelegd. Deze verrassende realisatie van de architect Christian de Portzamparc opende in 2009 haar deuren voor de bezoekers uit de hele wereld. In hetzelfde jaar werd een tijdelijke tentoonstelling aan de kunstenaar en vriend Tchang Tchong-jen gewijd. Sindsdien lijkt het elke keer als een Chinese bezoeker het Hergé Museum binnenkomt, alsof China de twee kunstenaars komt begroeten…

Photo de la façade du Musée Hergé